📢❗PROPIETARIS DE PARCEL·LES ❗

Aquest any, més que mai, necessitem que les parcel·les estiguin netes. El risc d’incendi 🔥 és molt elevat i és feina de tots. L’obligatorietat d’aquest manteniment ve recolzada per La Llei d’Urbanisme, en l’Article 197. Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució.

  • Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.