Can MoretEdifici situat a cinquanta metres de l’església de Sant Martí. És una casa entre mitgeres, de la que cal destacar la posició respecte a la resta de construccions del carrer, ja que no està al mateix nivell sinó que està més endarrerida. És una casa de pedra, de planta baixa i primer pis, amb una porta d’entrada de dimensions semblants al finestral del primer pis. Aquesta porta principal està envoltada per un encoixinat de carreus i als superiors s’hi pot veure la inscripció: JACOBUS VIADER ME FECIT – 1686. Del segon pis destaca la gran finestra emmarcada amb un marc, a la part superior del qual hi ha fris i cornisa. El fris està decorat amb tres elements circulars. Al costat d’aquesta finestra hi ha una altra finestra més petita, creada a partir de quatre grans carreus. El teulat de l’edifici és a dos vessants, amb coberta de teules.

Origen foto