INFORME ANÀLISI ALT EMPORDÀ

Visions i creences de l’envelliment segons l’origen cultural. A aquesta notícia podràs trobar l’informe de l’anàlisi de l’Alt Empordà realitzat pel grup de recerca Envelliment Cultura i Salut de la Universitat de Girona.