Personal

 • Plantilla de personal
 • Relació llocs de treball
 • Selecció de personal
 • Places convocades

  Convocatòria per a la provisió de les places següents:

  Operari d’Oficis Diversos

  • Certificat de la convocatòria
  • Bases i Temari
  • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
  • Anunci de la valoració de les proves i dels mèrits

  Arquitecte Tècnic

  • Certificat de la convocatòria
  • Bases i Temari
  • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
  • Anunci aprovació definitiva de la llista de candidats admesos i exclosos

  Convocatòria per a establir una borsa de treball:

  Auxiliars Administratius per cobrir necessitats temporals de personal

  • Certificat de la convocatòria
  • Bases Reguladores del procés selectiu
  • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
  • Anunci aprovació definitiva de la llista de candidats admesos i exclosos
  • Anunci realització de les proves del concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius.