Subvencions rebudes 2018

 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 41.288,37€, la qual està repartida de la següent forma:

  – Despeses corrents obligatòries (13.500,00 €)
  a) Arranjaments en via pública 4.000,00 €
  b) Enllumenat públic 9.500,00 €

  – Despeses d’inversió (29.025,00 €)
  a) Enllumenat públic quadre SAU2 3.150,00 €
  b) Adquisició vehicle elèctric 4.035,00 €
  c) Canvi enllumenat públic per leds 12.100,00 €

  – Despeses Culturals (8.503,37 €)
  a) Arranjament marges i camins municipals 900,00 €
  b) Noves tecnologies 935,37 €
  c) Cooperació cultural 6.668,00 €

 • Fira de la Poma

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.000,00 € per l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2018 (Fira de la Poma)

 • Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 3

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció”, 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 15.000,00 €, destinada a la renovació del vehicle municipal per un vehicle elèctric.

 • Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 1

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció”, 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.386,00 €, destinats al Servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment del PAES.