Subvencions rebudes 2019

 • Programa A de la Diputació de Girona de suport als municipis per la promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera dues subvencions dins el Programa A de suport als municipis per la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:

  1) Subvenció per import de 1.000,00 €, inclosa dins el Subprograma A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, destinada al programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

  2) Subvenció per import de 8.000,00 €, inclosa dins el Subprograma A3 de suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, destinada a la millora de l’enllumenat del camp de futbol municipal.

 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 50.060,62 €, la qual està repartida de la forma següent:

  – 10.008,25 € per a despeses corrents obligatòries, destinada a l’arranjament en via pública i enllumenat públic.
  – 31.000,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’adquisició de sòl a la Plaça Catalunya i a la millora del carrer Vicenç Albert Ballester.
  – 8.152,37 € per a despeses culturals, destinada a cooperació cultural i noves tecnologies.
  – 900,00 € per a despeses de camins, destinada en actuacions en camins.

   

  En data 04/08/2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat autoritzar el canvi de destí de la subvenció de 31.000,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’adquisició de sòl a la Plaça Catalunya i a la millora del carrer Vicenç Albert Ballester pels següents conceptes: Millora Carrer Vicenç Albert Ballester 6.000,00 €; Sanejament diversos carrers 19.000,00 € i arranjament de camins 6.000,00 €.

 • Subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del projecte constructiu de la xarxa de distribució d'aigua potable del nucli antic de L'Armentera

  El Departament de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera, una subvenció per al finançament de les obres del projecte constructiu de la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli antic de L’Armentera (Fase I) de 100.000,00 €.