Subvencions rebudes 2023

 • FINANÇAMENT DE LES DESPESES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS DE CONSULTORIS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA (SACI), 2023

  L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.142,04€ per l’adquisició de dues lliteres elèctriques per al consultori local.

   

 • Fons Econòmic de caràcter extraordinari

  La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a ajuntaments i consells comarcals, dins el programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, destinades al finançament de serveis municipals i comarcals, any 2023.

  Per al municipi de L’Armentera, la Diputació de Girona ha autoritzat la despesa de la convocatòria per un import màxim de 23.526,84 €, el qual s’ha sol·licitat per sufragar les següents despeses:

  LÍNIA DESCRIPCIÓ IMPORT SUBVENCIÓ
  Despesa corrent Estudis i treballs tècnics 10.000,00 €
  Despesa corrent Energia elèctrica, enllumenat 3.630,00 €
  Inversions Adquisició generador 8.895,92 €
  Inversions Reforma cementiri 1.000,92 €
  Total 23.526,84 €
 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 60.089,66 €, la qual està repartida de la forma següent:

  • 7.236,75 € per a despeses culturals, expedient Cooperació Cultural 2023/4605
  • 944,66 € per a despeses de noves tecnologies, expedient Noves Tecnologies 2023/4606
  • 900,00 € per a despeses de camins, expedient Camins 2023/4604
  • 41.008,25 € per a despeses d’inversió expedient 2023/4604:
   1. Adequació Can Caussa i parc Santa Cristina (24.712,96 €).
   2. Reparació edificis municipals (10.000,00 €).
   3. Substitució de la xarxa de distribució d’aigua potable de la Ctra. GIV-6302 (6.295,29 €).
  • 10.000,00 € per a despeses de Secretaria / Intervenció, expedient Secretaria / Intervenció 2023/4604