Subvencions rebudes 2017

 • Organització d'esdeveniments de caràcter firal

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 1.000,00 €, destinada a l’organització de la XXII Fira de la Poma.

 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 34.147,00€, destinada una part a Despeses corrents obligatòries o inversions (29.025,00€) i l’altra a Despeses culturals (5.122,00€), inclosa dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017.

 • Diverses actuacions al municipi

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció exlosa de concurrència pública per import de 29.989,00€ destinada a:

  1. Millora de clavegueram al Carrer Ginjoler
  2. Instal·lació cortinatge escenari Sala Nova i pintar un tram de paret
  3. Senyalització de diferents carrers del municipi
  4. Instal·lació de diferents imbornals
  5. Instal·lació d’equipaments per un parc de salut
  6. Adequació del Parc davant de la Llar d’Infants
  7. Adequació Casetes Camp de Futbol
  8. Adequació d’una vorera a la Ronda d’Orient i a la Ctra. de L’Escala
  9. Instal·lació de Joc infantil
 • Actuacions en camins rurals i matèria forestal

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 900,00€ destinada a la Línia 1 de suport als ajuntaments per actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals, convocatòria any 2017.

 • Sistemes i tecnologies de la informació

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 826,71€ destinada a finançar despesa en matèria de noves tecnologies.

 • Programa A de la Diputació de Girona de suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva i l'esport

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 8.000,00€ destinada a la Millora dels vestidors del Camp Municipal d’Esports, inclosa dins el Subprograma A3 de suport a les activitats urgents en equipaments esportius municipals.

  IMG_4321 (1)_optIMG_4322 (1)_optIMG_4323 (1)_opt

 • Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 1

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció” Línia 1 de Servei de comptabilitat energètica, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 468,00 €, destinada al servei de comptabilitat energètica de 26 pòlisses.

 • Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 3

  La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció” Línia 3 de Millora d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació exterior mitjançant tecnologia LED, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 13.250,00 €, destinada a la substitució de 85 lluminàries de tecnologia LED.

 • Millora de Camins, 4ª fase

  La Diputació de Girona, dins el programa específic de cooperació municipal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 15.579,00 €, destinada a la millora de camins, 4ª fase.

 • Millora dels vestidors del camp municipal d'esports

  La Diputació de Girona, dins el programa específic de cooperació municipal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 11.198,01 €, destinada a la millora dels vestidors del camp municipal d’esports.