Horari del Dispensari

  • Fundació Salut Empordà

    Els dimarts i divendres de 08:00 a 14:00 h 972 520 206

  • Fora d’aquest horari trucar al Cap de l’Escala 972 776 060