Edictes

Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4242 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Nomenament de funcionària de carrera (X2024000002)
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4039 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes relatives al servei de llar d'infants Passet a Passet
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4038 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera a l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4037 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva del Reglament de la llar d'infants Passet a Passet de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4032 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal del servei de taxi de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3872 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3885 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a d'urbanisme
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3176 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2911 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Suspensió de l'atorgament de llicències per a la construcció de piscines al municipi de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2600 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1932 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera a l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1931 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació provisional de la modificació de tarifes de la llar d'infants Passet a Passet
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1929 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal del servei de taxi de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1926 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Establiment de preus públics dels serveis de casal i càtering d'esdeveniments de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1906 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1905 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial del Reglament de la Llar d'Infants "Passet a Passet" de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 50-0 Edicte: 1987 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'operaris d'oficis diversos, agutzil, en règim de funcionari interí, mitjançant concurs per torn lliure
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1892 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Licitació de la concessió de serveis de la Llar d'infants "Passet a Passet" de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1332 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de l'Armentera
Exercici: 2024 Bop: 8-0 Edicte: 42 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Armentera i Caixabank